REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

2ROWERY.PL

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.2rowery.pl.

   1. Sklep internetowy 2rowery.pl prowadzony jest przez firmę: Marcin Nawrot CENTAR, ul. Słowackiego 13, 46-320 Praszka, NIP 576-143-19-92, REGON 532223981, e-mail kontakt@2rowery.pl., tel. 739 030 730.

   1. Dane dla klientów dokonujących przelewu:

Marcin Nawrot CENTAR

ul Słowackiego 13

46-320 Praszka

ING Bank Śląski S.A.
 

nr konta:
PL70 1050 1171 1000 0091 3294 9117

   1. Ceny towarów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny towarów są wiążące w momencie złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów. Wyboru formy płatności klient dokona wypełniając formularz zamówienia. …......................................................

   1. Zamówienie towaru następuje poprzez dodanie towaru do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia.

   1. Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: kontakt@2rowery.pl.

   1. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest poprzez pocztę e-mail. Taką samą drogą nastąpi przekazanie informacji o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie oraz o wysyłce towaru, tzw. zmiana statusu zamówienia. Wysyłka towaru jest realizowana od poniedziałku do piątku, maksymalnie do dwóch dni roboczych.

   1. Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych, w szczególności wysyłek zagranicznych, ustalana będzie indywidualnie.

   1. Jeżeli sklep internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar zamówiony przez kupującego jest niedostępny, wówczas sklep może w terminie 30 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej zwracając całą otrzymaną od kupującego kwotę pieniężną.

   1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki zależne od wagi i rozmiaru towaru, a także wyboru formy doręczenia, szczegółowe informacje w tym zakresie wskazane są w formularzu zamówienia.

   1. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan dostarczanej mu przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie uszkodzenia czy zniszczenia przesyłki w trakcie transportu, należy w obecności dostarczającego przesyłkę sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Podpisany protokół należy niezwłocznie przesłać do sklepu.

   1. Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem: 2rowery.pl lub sformułować oświadczenie samodzielnie. Zwracając towar należy dołączyć dowód zakupu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócić na adres sprzedawcy. W przypadku zwrotu sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty wpłaconej tytułem zakupionego towaru i jego wysyłki. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru. Nie są przyjmowane zwroty towarów kupionych przez firmy.

   1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta, będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach wskazanego kodeksu. Zgłoszenia reklamacyjne można kierować na adres kontakt@2rowery.pl. Celem rozpatrzenia reklamacji klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar i dołączyć do niego dowód zakupu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, o ile nie zajdzie potrzeba uzupełnienia braków reklamacji. Sprzedawca zwróci klientowi koszty przesyłki. Wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, jeśli będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwa wymiana towaru na nowy, sklep 2rowery.pl zwróci zamawiającemu całość pierwotnie wpłaconej kwoty.

   1. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi producent.

   1. Sklep 2rowery.pl zobowiązuje się zapewnić poprawne działanie sklepu internetowego zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów. Nieprawidłowości w działaniu sklepu należy zgłaszać pisemnie na adres sklepu. W reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną należy podać dane klienta, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, a także rodzaj i datę stwierdzonej nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego. Sklep 2rowery.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, to wskazanie klientowi w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   1. Nazwy producentów i marek należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie internetowym wyłącznie w celach informacyjnych.

   1. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy klientem a sklepem 2rowery.pl należy do właściwego sądu powszechnego zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Klient może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpoznawania reklamacji, rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń.